Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania. Klikając "Zgadzam się" wyrażasz zgodę na "Politykę Prywatności" i używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Ogłoszenia
28.4°C
Kontakt
Region

Wotum zaufania i absolutorium - radni przed decyzją

18 czerwca 2024 08:52 | autor: red.Mi
I sesja rady gminy Międzyrzec Podlaski IX kadencji 2024-2029 (fot. UG Międzyrzec Podlaski)

Radni gmin Drelów i Międzyrzec Podlaski w najbliższych dniach wezmą udział w sesjach, na których podejmą uchwały podsumowujące pracę wójtów. Podejmą decyzje o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium.

Gmina Drelów

I sesja rady gminy została zaplanowana na 19 czerwca, rozpocznie się o godz. 10:00 w świetlicy urzędu gminy.

W porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
4. Informacja z realizacji działań OSP za 2023 rok.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Drelów za 2023 rok
- Debata:
- Wystąpienie Wójta Gminy,
- Głosy radnych,
- Głosy Mieszkańców.
- Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drelów wotum zaufania.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Drelów,
- zmiany uchwały Nr I/3/2024 Rady Gminy Drelów z dnia 6 Maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Drelów,
- zmiany uchwały nr XXV/220/2018 Rady Gminy Drelów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Drelów,
- przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Drelów,
- udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
- udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
- udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
- udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
- udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,
- zmian w budżecie Gminy na 2024 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu,
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok,
- przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Drelów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
- przedstawienie uchwały komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy za 2023 rok i wystąpienia z wnioskiem w sprawie absolutorium,
- przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Drelów w sprawie absolutorium,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Drelów z wykonania budżetu za 2023 rok,
- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójta Gminy Drelów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
8. Ogłoszenia, wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

REKLAMA

Obrady można śledzić na stronie - SESJA

_____

Gmina Międzyrzec Podlaski

IV sesja rady gminy odbędzie się 26 czerwca o godz. 13:00 w Wysokim.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe: otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy (zgłaszanie ewentualnych uwag).
2. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji z bieżącej działalności.
3. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji radnych.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2023 rok.
- przedstawienie raportu
- debata
- głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jst oraz sprawozdań finansowych
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
- przedstawienie wniosku – uchwały Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, oraz opinii pozostałych komisji
- dyskusja
- głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2023 rok
- głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu gminy na 2024 rok
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
- przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski do 2030r.
- ustanowienia służebności przesyłu (w Łuniewie)
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

REKLAMA
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    reklama | ogłoszenia | regulamin | kontakt

    «Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and NRK»

    Copyright 2020 © Międzyrzec.info
    Lokalny portal informacyjny